Ethio Zeima|ኢትዮ ዜማ ቤት::

Posts Tagged ‘Bemin

Bemin Sebeb LiTlash by Mahmoud Ahmed

Listen below

[Chorus 2x]

Yefikir weTmed neuw, mela hulu gelash

Mikniyat aTahugn, bemin sebeb liTlash

Be’aynish endalTelashim, ferahugn yayegnal

Bemiyafelqew Chererim, yimere’miregnal

BegunChochish sebebim, liTelash felige

Enjori endet liTla, endemin adrege

Lemadreg feligey, Tirsishin mik’niyat

Wotet meselebignim, neTabign bemalet

Yihim sebeb ayhonim, liTelash aqaTegn

Wotet endet liTla, lijinete embi alegn

[Chorus 2x]

Liwodish alwodim, fiqrish aTifiye neuw

Bemin sebeb liTlashim, meTfosh kemin la’yneuw

BeTsequrish endayhonim, erasish la’y yalew

Seuw yiseqibignal, ha’r tewodaj neuw

Liwodish alwodim, fiqrish aTifiye neuw

Bemin sebeb liTlashim, meTfosh kemin la’yneuw

BeTsequrish endayhonim, erasish la’y yalew

Seuw yiseqibignal, ha’r tewodaj neuw

[Chorus 2x]

Repeat till it fades


Artists|አርቲስቶች