Ethio Zeima|ኢትዮ ዜማ ቤት::

Posts Tagged ‘Ameseginalehu lyrics

Ameseginalehu (Thank You) by Mahmoud Ahmed

Album: Soul of Addis [1995]
Listen below


Erii endale libey, indamerere
Erii endale libey, indamerere
Nedo, beg’no Qere
Wuletayeim kesew, kasanesegn
Wuletayeim kesew, kasanesegn
Ijeyn kasnekesegn
Iraseyn berasei, astamimalehu
Iraseyn berasei, astamimalehu
Esti agegimalehu

Wujigra’na alemin?, erii libeyn, almeyn lalgedelew
Erii libeyn, almeyn lalgedelew
AyileQesim woy, erii libey, ma’ebel leneTelew
Erii libey, ma’ebel leneTelew
Hasab inde’remeT, erii libey, belibey siimaged
Erii libey, belibey siimaged
Ma’ebel leTalewus, erii libey, min’ale beereged
Erii libey min’ale beereged

Minim beQel yelegn, ayanchi seuw
KemeQebel leyla, ayanchi seuw
Mech kiffus yimegnal, ayanchi seuw
Seuw abro kebela, ayanchi seuw
Seuw abro kebela

Geftesh keTalshibign, ayanchi seuw
Yemewdedin muday, ayanchi seuw
Mameney aydelem woy, ayanchi suew
Yegedayin geday, ayanchi seuw
Yegedayin geday

FiQrin kagaleTshiw, ayanchi suew
Nefas iyasgebash, ayanchi seuw
Ineym ehhh ilalehu, ayanchi seuw
Anchiim bidir yigbash, ayanchi seuw
Anchiim bidir yigbash

Erii endale libey, indamerere
Erii endale libey, indamerere
Nedo, beg’no Qere
Wuletayeim kesew, kasanesegn
Wuletayeim kesew, kasanesegn
Ijeyn kasnekesegn
Iraseyn berasei, astamimalehu
Iraseyn berasei, astamimalehu
Esti agegimalehu

Ahndeim yihin mewded, erii libey
Ahndeim yihin maTat, erii libey
Ahndeim yihin maTat
Mamen kameTabign, erii libey
Huletunim QiTat, erii libey
Huletunim QiTat
Ingdeeh zendiros, erii libey
Mnis irm yansegnal, erii libey
Mnis irm yansegnal
Ayy wodaj yalkut seuw, erii libey
Ayy gud yasegnegnal, erii libey
Ayy gud yasegnegnal

Iney’ma Qeri negn, ayy anchi seuw
Hasabeim yiQuaCHal, ayy anchi seuw
Yemaydegmut hiwot, ayy anchi seuw
Siyalf indiih yiQoCHal, ayy anchi seuw
Siyalf indiih yiQoCHal
Mewdedis saygolish, ayy anchi seuw
Mewdedish kanesegn, ayy anchi seuw
Yegeza mamenim, ayy anchi seuw
Ijeyn kasnekesegn, ayy anchi seuw
Ijeyn kasnekesegn
KemeQebel beqer, ayy anchi seuw
Leilas min ilalehu, ayy anchi seuw
Wuletaw dersognal, ayy anchi seuw
Ameseginalehu, ayy anchi seuw
Ameseginalehu

Erii endale libey, indamerere
Erii endale libey, indamerere
Nedo, beg’no Qere
Wuletayeim kesew, kasanesegn
Wuletayeim kesew, kasanesegn
Ijeyn kasnekesegn
Iraseyn berasei, astamimalehu
Iraseyn berasei, astamimalehu
Esti agegimalehu
Erii endale libey, indamerere
Erii endale libey, indamerere
Nedo, beg’no Qere
Wuletayeim kesew, kasanesegn
Wuletayeim kesew, kasanesegn
Ijeyn kasnekesegn
Iraseyn berasei, astamimalehu
Iraseyn berasei, astamimalehu
Esti agegimalehu
Esti agegimalehu, esti agegimalehu
Esti agegimalehu, esti agegimalehu


Artists|አርቲስቶች