Ethio Zeima|ኢትዮ ዜማ ቤት::

Ye-Ineta – Aster Aweke

Posted on: December, 2011


Ye-Ineta by Aster Aweke

Listen below


Hmmmmm……haaaa

Ha hu hii ha hei hi ho
Le lu lii la lei li lo
Ha hu hii ha hei hi ho
Le lu lii la lei li lo

Ha-hu-hii-ha-hei-hi-ho
Le-lu-lii-la-lei-li-lo
Aynafarinetein askoblilo
FiQir asQoTeregn, ha billo
Aaa-bu-gi-da hei wu zo
Be gu di ha wei zi jo
Mengedun asayegn, ejein yizo
YefiQirin guzo

YefiQrin CHewata, yastemarkegnin
Degagmiiwu yilegnal, kante-gar sihonn
Yelibein marefia, yefiQir Tilayei
Ha-hu’n asQoTeregn, nalign yeneitaye

Yeneita yeneita, yeneitaye
Aff yefetahubih, QuanQuaye
Yeneita yeneita, yeneitaye
Aff yefetahubih, QuanQuaye

Hmmm…ayeee ahhhh ayeee

Yemewudedin Qinei, azerifehegnal
FiQirin Qelalseh, astemirehegnal
Libein eyashefetk, bamare fegegita
Nanan yastemarkegn, kefiitey ehil gebeta
Na na na naaa, yenei geita

Ohh huuu huu, yenei
Ohh huuu huu, geita
Ohh huuu huu, yenei fiQrei
Ohh huuu huu, yeneita
Ohh huuu huu, QuanQua
Ohh huuu huu, fiQir
Ohh huuu huu, nalign
Ohh huuu huu, yenei mar

Ahhhh heeyyy heyyy
Ohhhh

Aa bu gii da hei wu zo
Be gu di ha wei zi jo
Aa bu gii da hei wu zo
Be gu di ha wei zi jo

Ha-hu-hii-ha-hei-hi-ho
Le lu lii la lei li lo
Aynafarinetein askoblilo
FiQrin asQoTeregn, ha billo
Aa bu gii da hei wu zo
Be gu di ha wei zi jo
Mengedun asayegn, ejein yizo
YefiQirin guzo

Kekenferei werdo, libei laay yarefewu
Kante yeQesemkut, yefiQir ha-hu newu
Mewuded yastemarkegn, yefiQir meriye
Yedestayei miisTir, yefiQirei ineitaye

Yeneita yeneita, yeneitaye
Aff yefetahubih, QuanQuaye
Yeneita yeneita, yeneitaye
Aff yefetahubih, QuanQuaye

Ahhhh yeee yeeee ouu
Ahhhhh ahhhhhhh
Ohh huuu huu ohh huuu huu
Ohh huuu huu ohh huuu huu

Aa bu gii da hei wu zo
Be gu di ha wei zi jo
Aa bu gii da hei wu zo
Be gu di ha wei zi jo

Ahhhh yeee yeeee
Ahhhhh ahhhhhhh

Ohh huuu huu, yenei
Ohh huuu huu, geita
Ohh huuu huu, yefiQrei
Ohh huuu huu, yenei-ta
Oohhhhh, yeneita
Ohh huuu huu, yefiQrei
Ohh huuu huu, yenei-ta
Ohh huuu huu

1 Response to "Ye-Ineta – Aster Aweke"

Asrter ,you are amazing singer in our society! You are our everything ,culture ,singer, tour . I love you !

Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Artists|አርቲስቶች

%d bloggers like this: