Ethio Zeima|ኢትዮ ዜማ ቤት::

Posts Tagged ‘Yematibela Wef

Assefa Abate Lyrics

Song: Yematibela Wof (Poor Quality)

Yematibela wof, teyiza beCHira
Yematibela wof, teyiza beCHira
Libbein aseQayechiwu, almazei
BoCHaCHra, boCHaCHra
Libbein aseQayechiwu, almazei
BoCHaCHra, boCHaCHra

Kurrikur beyi, wofei yelib awuQa
Kuffikuf beyi, wofei yelib awuQa
Yeteyazishim leleet, almazei
BeTafu? CHereQa
Yeteyazishim leleet, almazei
BeTafu CHereQa

Ahun yet alenna, ende-fiQir lijj
Ahun yet alenna, ende-fiQir lijj
Beekoru ayaskora, almazei
Biayareju ayasrejj
Beekoru ayaskora, almazei
Biayareju ayasrejj


Artists|አርቲስቶች