Ethio Zeima|ኢትዮ ዜማ ቤት::

Posts Tagged ‘wey fiQir lyrics

Wey Fikir by Mahmoud Ahmed

Album: Live in Paris [1997]
Listen below


Wey fiQiiiiiir eyaaale, sewu yawekaaal
Gin maniiim alayewu, Qomo bahkaal
Manim sewu eko alayewu, Qomo siiheyd bahkal
Wey fiQiiiiiir eyaaale, sewu yawekal
Gin maniiim alayewu, Qomo bahkal
Manim sewu eko alayewu, Qomo siiheyd bahkal

Yederesebachihu, bit’honu asrejiiign
Be’ayn ayitayim, fiQir besirra enjji
Wey fiQir eyale, sewu hulu yawekal
Gin manim alayewu, Qomo siiheyd bahkal

Ahhhhhh ahhhhhhhh ahhhh
Ohhh ohhhh hoyyy

Wey fiQiiiiiir eyaaale, sewu yawekaaal
Gin maniiim alayewu, Qomo bahkaal
Manim sewu eko alayewu, Qomo siiheyd bahkal

FiQir gideyta newu, bederese giizei
Bemidrawii nuro, yemiiyasay abazei
FiQir deginet newu, beziich fiTret alem
Simeite-biis mehon, meCHeken aydelem

Ahhhhhh ahhhhh ahhhhh
Ohhhhh ohhhhhh hoooy

[Continue at faster pace below]

Wey fiQiiiiiir eyaaale, sewu yawekaaal
Gin maniiim alayewu, Qomo bahkaal
Manim sewu eko alayewu, Qomo siiheyd bahkal

Yederesebachihu, bit’honu asrejiign
Be’ayn ayitayim, fiQir besirra enjji
Wey fiQir eyale, sewu hulu yawekal
Gin manim alayewu, Qomo siiheyd bahkal

Ahhhhhh ahhhh ahhhh
Ahhh-huh-haaa huh-huh-haaa

Wey fiQir, wey fiQir, wey fiQir
Wey fiQir, wey fiQir, wey fiQir
Wey fiQir, wey fiQir, wey fiQir
Wey fiQir, wey fiQir, wey fiQir
Hoyyy hoy, hoooy hooy, heyy c’mon
Hoyyy hoy, hoooy hooy, belew yihewulih
Hoyyy hoy, hoooy hooy, say it with me
Hoyyy hoy, hoooy hooy, say it with me
Hoyyy hoy, hoooy hooy, yeaaah
Hoyyy hoy, hoooy hooy, c’mon say it with me
Hoyyy hoy, hoooy hooy, yeaaah
Hoyyy hoy, hoooy hooy, yeaaah

Ahheyyyyy hey heyy heyyy
Hoy hoy, hoy hoy
Dai-dai-dai dah-dah-dah

Wey fiQiiiiiir eyaaale, sewu yawekaaal
Gin maniiim alayewu, Qomo bahkaal
Manim sewu eko alayewu, Qomo siiheyd bahkal

FiQir gideyta newu, bederese giizei
Bemidrawii nuro, yemiiyasay abazei
Wey fiQiiiiiir eyaaale, sewu hulu yawekaaal
Gin maniiim alayewu, Qomo bahkaal

Ahhhhhh ahhhhh ahhhhh
Hoyyy hoy, hoooy hooy, c’mon, say it with me
Hoyyy hoy, hoooy hooy, c’mon
Hoyyy hoy, hoooy hooy, yeaaaah
Hoyyy hoy, hoooy hooy, c’mon, say it, yeah
Hoyyy hoy, hoooy hooy, yeaaaah
Hoyyy hoy, hoooy hooy, yeaaaah
Hoyyy hoy, hoooy hooy
Eeeerrriiieey
Hoyyy hoy, hoooy hooy, wey fiQir
Hoyyy hoy, hoooy hooy
Hoyyy hoy, hoooy hooy
Hoyyy hoy, hoooy hooy, yeees
Hoyyy hoy, hoooy hooy


Artists|አርቲስቶች