Ethio Zeima|ኢትዮ ዜማ ቤት::

Posts Tagged ‘kuchinet beskista lyrics

Kuchiten Beskista by Tadele Roba & Mesfin Bekele

Listen below


Eski Diaspora, sebseb belina
Lik ende’Abay, wede hagerih gibba

Eski enitebaber, eski hulachinim
Ankober engidih, ahoyyy

[Mesfin]
Tenesastual libey, keQuCHit gar-abro
Lemesrat, lagerey, alyizim QeTero
[Tadele]
Bahir aQuariCHey, nebere tegujey
Limeles agerey, CHerQeyn maQeyn yijey
[Mesfin]
Hulum tesebasbo, kalsera begarra
Dihinet aff alewu, keruQ yemiiTara
[Tadele]
Negge-zarey sanil, betejemerewu laay
Beyteyn eseralehu, ke’engidih b’Abay laay

[Mesfin]
Yetesfa zemen newu (hooo), keir yihun ametu (hooo)
Abay fiitu zorual (hooo), gebtual wede-beytu (hooo)
Ahnd-ejj bichawun (hooo), ayaCHebeCHibim (hooo)
Agizegn yager sewu (hooo), siTegn medafihin (hooo)
[Tadele]
YAbayima neger (hooo), ketaweQe likku (hooo)
…………. (hooo), b’Abay bemitiku (hooo)
Atasib wogeney (hooo), huleym kegonih negn (hooo)
Bagerey eskista (hooo), yiliQ asCHefiregn
Ehhmmmmm…. (yiliQ asCHefiregn)

[Mesfin & Tadele]
Yager sewu, argewu meta-meta
Be’skista, argewu meta-meta
Yager lij, argewu meta-meta
FiQrikin, argewu meta-meta
Yager sewu, argewu meta-meta
Be’skista, argewu meta-meta
Yager lij, argewu meta-meta
FiQrikin, argewu meta-meta

[Mesfin]
Tenesastual libey, keQuCHit gar-abro
Lemesrat, lagerey, alyizim QeTero
[Tadele]
Bahir aQuariCHey, nebere tegujey
Limeles agerey, CHerQeyn maQeyn yijey
[Mesfin]
Hulum tesebasbo, kalsera begarra
Dihinet aff alewu, keruQ yemiiTara
[Tadele]
Negge-zarey sanil, betejemerewu laay
Beyteyn eseralehu, ke’engidih Abay lay

[Mesfin]
Kurazeyn siyastermi (hooo), Gibei-na Tekezey (hooo)
Zendiro-alTalegnum (hooo), abay letikazey (hooo)
Embi ………..?? (hooo), lemesiy alena (hooo)
Ende-Awash wendimu (hooo), besendeQu TSena (hooo)
[Tadele]
YasCheneQegn hilmey (hooo), amana-ena kachamna (hooo)
Wode-hagerey meragn (hooo), zarey tefetana (hooo)
Yasadegegn abay (hooo), biiTeragn gesgishey (hooo)
Kewonzachin gara (hooo), meTahu temelishey (hooo)
Ehhmmmmm…. (elelelelele)

[Mesfin & Tadele]
Yager sewu, argewu meta-meta
Be’skista, argewu meta-meta
Yager lij, argewu meta-meta
FiQrikin, argewu meta-meta
Yager sewu, argewu meta-meta
Be’skista, argewu meta-meta
Yager lij, argewu meta-meta
FiQrikin, argewu meta-meta

[Mesfin]
Hooo-enibel bagerey (hooo), honen bandilaay (hooo)
BeQa Qal gibalign (hooo), enda-nileyayy (hooo)
Liyunet wubet newu (hooo), fiQr-ahle wusTachin (hooo)
Tarik yinegrihal (hooo), gibba kebeytachin (hooo)
[Tadele]
Kalehubet hogney (hooo), sastawus siiwera (hooo)
Neber tizitaye (hooo), ishet ena-azmera (hooo)
BeQtognal yibeQal (hooo), hulun ayichalewu (hooo)
Ke’edget gar eskista (hooo), endeyt wuubet alewu (hooo)

[Mesfin & Tadele]
Yager sewu, argewu meta-meta
Be’skista, argewu meta-meta
Yager lij, argewu meta-meta
FiQrikin, argewu meta-meta
Yager sewu, argewu meta-meta
Be’skista, argewu meta-meta
Yager lij, argewu meta-meta
FiQrikin, argewu meta-meta
Yager sewu, argewu meta-meta
Be’skista, argewu meta-meta
Yager lij, argewu meta-meta
FiQrikin, argewu meta-meta

Repeat until it fades…


Artists|አርቲስቶች