Ethio Zeima|ኢትዮ ዜማ ቤት::

Posts Tagged ‘Ethiopia Mushiraye lyrics Natty Haile

Nathnael Haile (Natty) Lyrics

Album: Enamralen – Nahom Favorites Vol. 24 [2011]
Song: Ethiopia Mushiraye


Eyooo yeewaa waaaooo
Heyywoa wooaney, Ethiopia mushirayei

Mushirayei Ethiopia, mushirayei
Mushirayei Ethiopia, mushirayei emamiyei

BeQelebetish, basershiwu Qalkeedan
Gojo enawuTalish, feTariachin yirdan
Tidarish yimer, yimula goterawu
Le’alem yicher, ejjish beterawu

Enshoshilawun wogish, amresh beshiruba
BeTibebu wetesh demQesh, temelesh bekaba
Bezeehim bezam yalen lijochish, baratum me’azen
Meten enidarish emama, tolo teguzen

Le’addisu, lancheema tidar
Eniseralen, anilim dar’dar
Ere yibQash, Qomo meQretu
Tidar yajji, yimTa weratu
Le’addisu, lancheema tidar
Eniseralen, anilim dar’dar
Ere yibQash, Qomo meQretu
Tidar yajji, yimTa weratu

Mushirayei Ethiopia, mushirayei
Mushirayei Ethiopia, mushirayei emamiyei

B’agerishima, demQen ende’bahilachin
Amren enakurash, beQiliQilachin
Tematawu yideleQ, yiCHefer haylogawu
Anchi sitamri newu, nuro yemeeregagawu

Enshoshilawun wogish, amresh beshiruba
BeTibebu wetesh demQesh, temelesh bekaba
Bezeehim bezam yalen lijochish, baratum me’azen
Meten enidarish emama, tolo teguzen

FiQr yalewu, yinkebakebish
Man yiTelal, anchi siamribish
YimTa erQu, bareraw muday
Yibalilish, alsheshe-geday
FiQr yalewu, yinkebakebish
Man yiTelal, anchi siamribish
YimTa erQu, bareraw muday
Yibalilish, alsheshe-geday


Artists|አርቲስቶች