Ethio Zeima|ኢትዮ ዜማ ቤት::

Posts Tagged ‘Eshi Biye lyrics Birhanu Tezera

Birhanu Tezera Lyrics

Album: Enamralen – Nahom Favorites Vol. 24 [2011]
Song: Eshi Biye


Yemiyei guada, yedegua enatei, enatei
Ouuu nafeQegn, oouu, oouuu
Yabiyei dejaf, yewudu abatei, abatei
Ouuu nafeQegn, oouu, oouuu
Yemiyei guada, yedegua enatei, enatei
Ouuu nafeQegn, oouu, oouuu
Yabiyei dejaf, yewudu abatei, abatei
Ouuu nafeQegn, oouu, oouuu

SalawuQewu yanei, dirro saygebagn
Eshi biyei, eshi biyei
SaTefa temekirei, tewu seelugn
Eshi biyei, eshi biyei
Yezarein tilantina seenegrugn
Eshi biyei, eshi biyei
Tiz-tiz, tiwus-tiwus yemeelegn
Eshi biyei, eshi biyei

Yasalefkut hulu, tiz alegn zarei
NafeQegn hagerei

Yagerei lij, yemayawQut hager
Yagerei lij, aynafiQim yalut
Yagerei lij, minewu teret hone
Yagerei lij, zareis bemiyei beit
Yagerei lij, eneis beQagn sidet
Yagerei lij, nafQotu eretagn
Yagerei lij, demmo ezeeh Quch biyei
Yagerei lij, libbei heidebign

Yadekubet eQeiye, yager beitu
Yarenguadeiw sifra, yaraweetu
Yabro-adegoch fiQir, lijinetu
EnQuTaTash Mewuleed, awudametu

Na temeles, gibba wede-ager beit
Alegn nafQotu, nafQotu
Na temeles, gibba wede-ager beit
Alegn nafQotu, nafQotu

ZiT ena massawu,kulil yalewu heije?
Gara-ena korebta
Yadekubet eQeiye, tiz yemeelegn
Yelijinet bota
Araweet seeroTu, wefochu seenCHaCHu
Lenegewu maleda
AQuaraCHun yizewu, wenzochu seefesu
Kegedelu guada
CHees goom lebso, barQo yemeemogudewu
Fuafuateiwu seeyaguara
YedimTSu gumita, eyastegaba
TefeTro seeyawera

Yemiyei guada, yedegua enatei, enatei
Ouuu nafeQegn, oouu, oouuu
Yabiyei dejaf, yewudu abatei, abatei
Ouuu nafeQegn, oouu, oouuu
Yemiyei guada, yedegua enatei, enatei
Ouuu nafeQegn, oouu, oouuu
Yabiyei dejaf, yewudu abatei, abatei
Ouuu nafeQegn, oouu, oouuu

SalawuQewu, yanei dirro saygebagn
Eshi biyei, eshi biyei
SaTefa, temekirei tewu seelugn
Eshi biyei, eshi biyei
Yezarein, tilantina seenegrugn
Eshi biyei, eshi biyei
Tiz-tiz, tiwus-tiwus, yemeelegn
Eshi biyei, eshi biyei

Yasalefkut hulu, tiz alegn zarei
NafeQegn hagerei

Yagerei lij, sidet bemulu libb
Yagerei lij, beehon melkam neber
Yagerei lij, ahnd egrachin kebeit
Yagerei lij, leilaw kesewu hager
Yagerei lij, hasabum baymola
Yagerei lij, yefelegut bayhon
Yagerei lij, yagegnehnim aTah
Yagerei lij, bantem endih atCHekin

Yadekubet eQeiye, yager beitu
Yarenguadeiw sifra, yaraweetu
Yabro-adegoch fiQir, lijinetu
EnQuTaTash Mewuleed, awudametu

Na temeles, gibba wede-ager beit
Alegn nafQotu, nafQotu
Na temeles, gibba wede-ager beit
Alegn nafQotu, nafQotu

Ye’emiiiyeim guada, ye’abaaatim dejaf
Ye’emiiiyei guada


Artists|አርቲስቶች