Ethio Zeima|ኢትዮ ዜማ ቤት::

Posts Tagged ‘Debot Enisra

Debot Enisra by Semahegn Belew

Indeminesh zefen, indeitnesh dileqa

Seksik, inqiTqiTu, yewanCha liqleqa

Tarik hono indayqer, indenebir iqa

Yabesha’net zeru, ingidih sayabeqa

Debot enisra (hoo iyabela hooo),wuTa kobe’le (hoo iyabela hooo)

Shenshinih yishenshen, iyalech alei (hoo iyabela hooo)

Gublei atfri (hoo iyabela hooo, meTan kededjish (hoo iyabela hooo)

Beit’na azmeraw’n goro’gebash (hoo iyabela hooo)

Hoo iyabela hooo hooo

Hoo iyabela hooo hooo

(Hoo iyabela hooo hoo)

(Hoo iyabela hooo hoo)

(Hoo bel jale), qonjo’na kobelei, (hoo bel jale) iyeteTerara

(Hoo bel jale) yesebesebnibet (hoo bel jale)yefiqir azmera

(Hoo bel jale) demo seeqerarib (hoo bel jale)endiTeTa Tella

(Hoo bel jale) demerawum seened (hoo bel jale)seebela mashila

(Hoo bel jale) hooo hooo (hoo bel jale) hooo (2x)

Iya bel iya, iya, iya bel iya iya (2x)

GayeiTa’na ishok, iya, kaltekeneh, iya

Yasafirehal, iya, wendinetih iya

AgoTegoTeiw, iya, gofereiw beza iya

Manew defaru, iya ayhun yewaza iya

Manew’minekash, iya, min yegoberew iya

Asayignena iya libun libelew iya

Iya bel iya, iya, iya bel iya iya

Iya bel iyo, iya, iya bel iya iya

Debot enisra (hoo iyabela hooo),wuTa kobe’le (hoo iyabela hooo)

Shenshinih yishenshen, iyalech alei (hoo iyabela hooo)

Gublei atfri (hoo iyabela hooo, meTan kededjish (hoo iyabela hooo)

Beit’na azmeraw’n goro’gebash (hoo iyabela hooo)

Hoo iyabela hooo hooo

Hoo iyabela hooo hooo

(Hoo iyabela hooo hoo)

(Hoo iyabela hooo hoo)

(Hoo bel jale), gena gubilun lidj, (hoo bel jale), yade’ge bequmTa

(Hoo bel jale), libun aswegachiw, (hoo bel jale),sayasibew meTa

(Hoo bel jale), yemesqel wef ina (hoo bel jale), anchi lidj yaw nachihu

(Hoo bel jale), bamet ahnde bicha (hoo bel jale), biq tilalachihu

(Hoo bel jale) hooo hooo (hoo bel jale) hooo (2x)

Iya bel iya, iya, iya bel iya iya (2x)

CHisun abariew, iya aynein amognal iya

Beyesebebu iya, malqes merognal iya

Begaw zeleqe, iya iseyew guadei iya

Itched engdih, iya Teff ina sindei iya

Goteraw yimula iya aygudel beitu iya

Endewuha mulat iya yifses muhitu iya

Abro yazilqen iya, ye’tar? ametu iya

Iya bel iyo, iya

Iya bel iya, iya

Iya bel iya, iya

Iya bel iya, iya

Iya bel iya, iya

Iya bel iya, iya

Repeat till it fades

Listen here or watch here


Artists|አርቲስቶች