Ethio Zeima|ኢትዮ ዜማ ቤት::

Sitegn Lyrics – Fikreaddis Nekatibeb

Posted on: November, 2012


Fikreaddis Nekatibeb Lyrics

Album: Embi [2010]
Song: Sitegn


Endeeh newu, sewu mewuded
Endeeh newu, sewu mafQer
Menabeb newu enji, yemin medenager
Endeeh newu, sewu mewuded
Endeeh newu, sewu mafQer
Menabeb newu enji, yemin medenager

Yenein lib wedaj, yenein enderasei
Ahun newu beyibelT, yemitishawu nefsei
Bisot yemeegara, eQiff-diggif argo
Endeit be’hager aman, sewu yaTal feligo

SeemeTaTen enji, testekaklo seegegn (ahha seegegn)
Tinish serto lesimu, fiTretim ayigegn (ahha ayigegn)
FiQir iyelegese, selamin yemeeseT (ahha yemeeseT)
Sewu yemiyasfeligewu, ahun newu beyibelT (ahha ahun newu)
Ahha ahun newu, ahha ahun newu, ahha ahun newu

YefiQir hageru, man eruQ aregewu
Leka beQirb aale, eruQ sinfeligewu
Afalgugn alalkum, ezeehu agegnehut
BeQininet heidkugn, Qenagn agegnehut
Afalgugn alalkum, ezeehu agegnehut
BeQininet heidkugn, Qenagn agegnehut

Be’ehil wuha bicha, sewu aynorim leka
B’and ayin enQilf newu, fiQir kaltesaka
KesiTota belay, yemeebelTewunn
Belibih laay yalewun, siTegn fiQrihinn
KesiTota belay, yemeebelTewunn
Belibih laay yalewun, siTegn
SiTegn siTegn, siTegn fiQrihinn

KesiTota belay, kesiTota belay
SiTegn siTegn
KesiTota belay, siTegn siTegn
YemeebelTewunn, siTegn siTegn
Belibih laay yalewun, siTegn siTegn
SiTegn fiQrihinn, siTegn siTegn
SiTegn fiQrihinn, siTegn siTegn
SiTegn siTegn
KesiTota belay, siTegn siTegn
yemeebelTewunn, siTegn siTegn
Belibih yalewun, siTegn siTegn
SiTegn fiQrihinn, siTegn siTegn
SiTegn fiQrihinn, siTegn siTegn
SiTegn fiQrihinn, siTegn siTegn
SiTegn siTegn, siTegn fiQrihinn
SiTegn siTegn, Uhhhh
SiTegn siTegn, siTegn fiQrihinn
SiTegn siTegn, hhhhmmmm siTegn siTegn
KesiTota belay, siTegn siTegn
YemeebelTewunn, siTegn siTegn
SiTegn, siTegn siTegn
SiTegn siTegn siTegn
SiTegn siTegn, siTegn
SiTegn siTegn, siTegn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Artists|አርቲስቶች

%d bloggers like this: