Ethio Zeima|ኢትዮ ዜማ ቤት::

Tizita – Bitsat Siyoum & Abebe Fekade

Posted on: December, 2011


Tizita by Bitsat Siyoum and Abebe Fekade

Listen below

[Abebe Fekade]
Eeehhh eehhh ere tizitaye, ere tizitaye
Enkitkit yadirgewu, yabesawutishin
Enkitkit yadirgewu, yabesawutishin
Eyayeshiwu korash, aynina Tirsishin
Eyayeshiwu korash, aynina Tirsishin
Tizitahin wused, bilesh yelakishiibign
Tizitahin wused, bilesh yelakishiibign
Bey arfesh teQemeCH, yeneim yanchi alebign
Bey arfesh teQemeCH, yeneim yanchi alebign

[Bitsat Siyoum]
Minewu ayitaweQ, abrewu yalu letta
Minewu ayitaweQ, abrewu yalu letta
MenafeQ megudatun, alfo betizita
MenafeQ megudatun, alfo betizita
Ehhh ehhh weyew gud, gudih eske wediyagnawu
Ehhh ehhh weyew gud, gud eske wediyagnawu
YenafeQut biimot, yet newu megenagnawu
YenafeQut biimot, yet newu megenagnawu

Eski angetein lidfawu, kegulbetei laay
Eski angetein lidfawu, kegulbetei laay
Libim ende shekla, yiseberal wey
Libim ende shekla, yiseberal wey
Minewu ayiseber, ayinkotakott
Minewu ayiseber, ayinkotakott
Hulgizei Tuawat-mata ketekezubet
Yemiiwedutin sewu, kaTegeb siiyaTutt

[Abebe Fekade]
Eeere tiiizitaye, eree tizitaye
Edda lewodedewu, embossawun yardal
Edda lewodedewu, embossawun yardal
FiQir kaltegabut, mech yigebadedal
FiQir kaltegabut, mech yigebadedal
Esha zim belu, sewu yinegageral
Esha zim belu, sewu yinegageral
MeCHeneQein ayta, metalign yihonal
MeCHeneQein ayta, metalign yihonal

Ehhh hoo zemedei, zemediye endeit nesh
Zemediye endeit nesh, zemediye endeit nesh
Zemediye endeit nesh, zemediye endeit nesh

[Bitsat Siyoum]
Kenateim kabateim, yeteleyehubih
Ahwey keguadegna, yeteleyehubih
Yenei mahteb TebQual, yante endaylalabih
Yenei mahteb TebQual, yante endaylalabih
Akalatei hodei, baTefahugn likass
Akalatei hodei, baTefahugn likass
AtsTegn leTelat, aguleh ende’kuas
AtsTegn leTelat, aguleh ende’kuas
Yagerachin tabott, zikre-bizu newu
Yagerachin tabott, zikre-bizu newu
Kenei wodiya dehah, lemagn man’newu
Kenei wodiya dehah, lemagnih man’newu

[Abebe Fekade]
Min geberei biihon, yemiabela eshett
Min wotader biihon, tekusso ‘emaysitt
Min Abbun biihonu, balemelekott
Yemayretawu yelem, fiQir’nabot
Yemayretawu yelem, fiQir’nabot
Tizitahin wused, bilesh yelakshiibign
Tizitahin wused, bilesh yelakshiibign
Bey arfesh teQemeCH, yeneim yanchi alebign
Bey arfesh teQemeCH, yeneim yanchi alebign

[Bitsat Siyoum]
Ehhh ehhh weyew gud, gudih eske wediyagnawu
Ehhh ehhh weyew gud, gud eske wediyagnawu
YenafeQut biimot, yet newu megenagnawu
YenafeQut biimot, yet newu megenagnawu
Ant’hager zor bel, yan hager liyibet
Ant’hager zor bel, yan hager liyibet
Tiz alegn deretu, shiiguT yemilibet
Tiz alegn deretu, shiiguT yemilibet

[Bitsat Siyoum & Abebe Fekade]
Ehh nah nah goferei, ney ney shuruba
Yebirret algah, yaregerigal
Yesewu nehina, min’yideregal
Enna na goferei, ney ney shuruba
Yebirret algah, yaregerigal
Yesewu nehina, min’yideregaaal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Artists|አርቲስቶች

%d bloggers like this: