Ethio Zeima|ኢትዮ ዜማ ቤት::

Yenuro MeTenshin – Mahmoud Ahmed

Posted on: November, 2011


Yenuro MeTenshin by Mahmoud Ahmed

Album: The Best Of… Tizita Vol. 1

Listen below


Ahha’haaaa, aha’haaaa
Ahh’haaaaa, aha’haaaa
Ahh’haaaaa, aha’haaaa
Ahh’haaaaa, aha’haaaa

Yenuro meTenshin, kenei gar atleki (2X)
Bezemedochish habt, yiQir atimeki
Yenuro meTenshin, kenei gar atleki (2X)
Bezemedochish habt, yiQir atimeki

Ahha’haaaa, EnQilf iyenesa, ahha’haaaa, gotguto gotguto
Ahha’haaaa, FiQrish newu yameTagn, ahha’haaaa,wedanchi gotito
Ahha’haaaa, Bewubetish ena, ahha’haaaa, beTSebayish enji
Ahha’haaaa, Aydelem behabtish, ahha’haaaa, gebtosh bitireji

Yenuro meTenshin, kenei gar atleki (2X)
Bezemedochish habt, yiQir atimeki
Yenuro meTenshin, kenei gar atleki (2X)
Bezemedochish habt, yiQir atimeki

Ahha’haaaa, Habtunima eneim, ahha’haaaa, kanchi ketesmaman
Ahha’haaaa, Yelefanibetin, ahha’haaaa, manewu yemiQeman
Ahha’haaaa, Baldekemubet habt, ahha’haaaa, semay yeneberu
Ahha’haaaa, Aytesh yele taTfewu, ahha’haaaa, wedQewu siiseberu

Yenuro meTenshin, kenei gar atleki (2X)
Bezemedochish habt, yiQir atimeki
Yenuro meTenshin, kenei gar atleki (2X)
Bezemedochish habt, yiQir atimeki

Ahha’haaaa, Sileziih yenei fiQr, ahha’haaaa, fiTSum yiQribish
Ahha’haaaa, Ayzosh atasibi, ahha’haaaa, benei yihunibish
Ahha’haaaa, FiQirn enei’na anchi, ahha’haaaa, yemehal beit yizen
Ahha’haaaa, Menor enchilalen, ahha’haaaa, bedesta fenTizen

Yenuro meTenshin, kenei gar atleki (2X)
Bezemedochish habt, yiQir atimeki
Yenuro meTenshin, kenei gar atleki (2X)
Bezemedochish habt, yiQir atimeki
Bezemedochish habt, yiQir atimeki
Bezemedochish habt, yiQir atimeki

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Artists|አርቲስቶች

%d bloggers like this: