Ethio Zeima|ኢትዮ ዜማ ቤት::

Archive for the ‘Zeritu Kebede’ Category

Zeritu Kebede lyrics

Album: Zeritu [2005]
Song: Yihun

Sitewegn, tewku erassein
Talku enein, kefawu wusTein
Hazzen belagn, beQumei
Sasahu, teleyegn aQemei

Dess bilogn yeminorewu
Yenei, bitihon newu
Yanten merTeh, heydehal
Min yimelisihal

Sitewegn, tewku erassein
Talku enein, kefawu wusTein
Hazzen belagn, beQumei
Sasahu, teleyegn aQemei

Dess bilogn yeminorewu
Yenei, bitihon newu
Yanten merTeh, heydehal
Min yimelisihal

Altayegnim neber, endeehu endemeeQr
Sintun yehonkulet, ya fiQir
Yagobezkut libih, satamin sitfera
BeQa leneim, kengideeh ayrara

Yihun yihun
AsbeliTeh fiQrin, kenei melkaminet
Yihun yihun
Sitewegn bigodam, alilewum kihdet
Yihun yihun
Mewudedei yinoral, sitQer ayQerim
Bilihat newum, enei aliQeyehim

Altayegnim neber, endeehu endemeeQr
Sintun yehonkulet, ya fiQir
Yagobezkut libis, satamin sitfera
BeQa leneim, kengideeh ayrara

Yihun yihun
AsbeliTeh fiQrin, kenei melkaminet
Yihun yihun
Sitewegn bigodam, alilewum kihdet
Yihun yihun
Mewudedei yinoral, sitQer ayQerim
Bilihat newum, enei aliQeyehim

Sitewegn, tewku erassein
Talku enein, kefawu wusTein
Hazzen belagn, beQumei
Sasahu, teleyegn aQemei

Dess bilogn yeminorewu
Yenei, bitihon newu
Yanten merTeh, heydehal
Min yimelisihal

Sewu bemeeyashah gizei, silenorku kegonih
Alilim mewalei, yikbedih
Yelibihin semteh, kenei essuan memreTih
AyasweQisihim, likk neh

Yihun yihun
AsbeliTeh fiQrin, kenei melkaminet
Yihun yihun
Sitewegn bigodam, alilewum kihdet
Yihun yihun
Mewudedei yinoral, sitQer ayQerim
Bilihat newum, enei aliQeyehim

YefiQrein wuleta, kante balagegnim
Yaderekulih ayQoCHegnim
Yemelkaminetein, eshelemewalehu
FiQir yidersegnal, awuQalehu

Yihun yihun
AsbeliTeh fiQrin, kenei melkaminet
Yihun yihun
Sitewegn bigodam, alilewum kihdet
Yihun yihun
Mewudedei yinoral, sitQer ayQerim
Bilihat newum, enei aliQeyehim

Dess bilogn yeminorewu
Yenei, bitihon newu
Yanten merTeh, heydehal
Min yimelisihal
Dess bilogn yeminorewu
Yenei, bitihon newu
Yanten merTeh, heydehal
Min yimelisihal

Artificial by Zeritu Kebede

Listen below


Dinizazew, albezam woy mefazezu
NeQa belu
Albezam wey, manQelafat
Halafiinetin mezengat
Dinizazew, albezam woy mefazezu
NeQa belu
Albezam wey, gid-maTat
Halafiinetin mezengat

Dinizazey, be-werey
YaleTiQim, yalefrey
Dinizazey, beCHifera
Yale-alama, yalesira
Dinizazey, beketema
Sewu yesew-bicha, iyesema
Informeyshin Tewat-mata
Ay……..eske-eTa fata??

Yeminayewu, arteyfishal
Yeminsemawu, arteyfishal
Yemiinefsewu, arteyfishal
Yemiinedewu, arteyfishal

Dinizazew, albezam woy mefazezu
NeQa belu
Albezam wey, gid-maTat
Halafiinetin mezengat

Dinizazey, bechelita
Qenim-leleetim, megnita
Teknology belay-belay
Sewu kerasum, endayiteyay
Dinizazey, beQusaQus
Demo fiQir, wedQo bessus
Dinizazey, beCHaCHata
BeQorebewu hukata??

Simeytachin, arteyfishal
Mignotachin, arteyfishal
Wubetachin, arteyfishal
Michotachin, arteyfishal
Elet-elet, arteyfishal
Hiwotachin, arteyyyfishal

TefeTron manew, ‘miyademTewu
Yemiyay, yemiimeleketewu
TefeTron manew, ‘miyagegnewu
Yemiyashet, yemiidasisewu
TefeTron manew, ‘miinoreewuuu
Ahhhhhhh oouuuuuuuu

Wub alem nat
Wub midir nat
Ohhhhhh oohhhhhh ahhhhhh
Ohhhhhh oohhhhhh ahhhhhh

Yeminayewu, arteyfishal
Yeminsemawu, arteyfishal
Yeminhonewu, artey-fishaaal
Ohhhhhh oohhhhhh
Artey-fishaa-aal
Ohhhhhh oohhhhhh
Ohhhhhh oohhhhhh

Tamriyalesh (Selam Konjo) by Zeritu Kebede & Mikael (Mikie) Belayneh

Listen below

[Mikie]
Kaynei gebash, endewu bedinget
Teleyitesh, bizu sewu kalebet

[Zeritu]
Hulemenah, yetemereTe
Endayewuh, libey denegeTe

[Mikie]
Oouuuu man-tihun, biye Teyekugn
Lawerash, lawuQish felekugn
Felekugn oohhh hooooo

[Zeritu]
Oouuu man-yihun, biye Teyekugn
Lawerah, lawuQih felekugn
Felekuuugn ohhh-hoo

[Mikie & Zeritu]
Eney alchalkum, ayicheysh malefun
Tamriyalesh. Tamraleh
Man-libel. Keyet neh
Laynei wub. Liyu neh
Selam Qonjo. Endemin aleh
Oooohhh….oooohhh….oooohhh

[Mikie]
Endi-Qerib, endana-girish
Aberetagn Yihun alegn feetish

[Zeritu]
Libbemulu, aremamedih
Amalelegn, irgiTegnanetih

[Mikie]
Enkuan teleyitesh, tayeshign
Sawerash, degmesh amarshiign
Amarshiign-heeyyyy

[Zeritu]
Enkuan yetayewuh, tayehegn
Sawerah, yebass dess alkegn
Dess alkeeegn ahhhh ooouuuu

[Mikie & Zeritu]
Eney alchalkum, ayicheysh (ayicheyh) malefun
Tamriyalesh. Tamraleh
Man-libel. Keyet neh
Laynei wub. Liyu neh
Selam Qonjo. Endemin aleh
Oooohhh….oooohhh….oooohhh

Selam, selam. Selam Qonjo
Selam…selam
Selam, selam. Selam Qonjo
Selam..selam

Tamriyalesh. Tamraleh
Man-libel. Keyet neh
Laynei wub. Liyu neh
Selam Qonjo. Endemin-endemin, endemin aleh
Tamriyalesh. Tamraleh (selam, selam Qonjo)
Man-libel. Keyet neh
Laynei wub. Liyu neh (selam, selam Qonjo)
Selam Qonjo. Endemin-endemin, endemin aleh

Degu Abate Kifu Balua by Zeritu Kebede

Album: Zeritu
Listen below

Melkam abat neberk lenei, ayaTeraTirim
Ende lij yemiigebagnin, alkelekelkegnim
Gin silante’na silesua, sasib yikefagnal
Minaynet CHekagn sewu neberk, yasegnegnal

Endalsemim aragiyei
EndalTefa TebaQiyei
EndatiQoy, aldelahat
Endatiyeid benei aserkat

Yalhonkilign neger yelem, abatei lelijih
Gerteh? asadigehegnal, ewunet astemireh
Gin endeit-endeit adrigeih, lirsawu bedelihin
Yaynima neberkugn ena, siikefat miistihin

Adrash melash agelgayei
Memihirei megabiiyei
Sititamen yaltamenkat
Sitakebrih yawaredkat

Bemin haTiyat, bebeyetu? bedelua
QeTafii aCHberbari, wushetam mebalua
Shengo tamagn hono, lante kesua belay
Sitakorf sitneksat, deginetuan saatay
Silenei sitchilih, kefagn mebedelua
Lemin deg abatei, lesua kifu balua

Wetatu (Sinibit) by Zeritu Kebede

Original song by Tilahun Gessesse

Listen below (remake)

Yihichi-agaTami be’and agenagntan
YefiQirin shema, deriba agonaTsfan
Honom sanasibewu, gizeiwu bemehonu
BeQa teleyayen, meriih newu hazenu

WeTatu zengataye, dehna senbit, abebaye
Fiitei taTebelih, be’imbaye
WeTatu zengataye, dehna senbit, abebaye
Fiitei taTebelih, be’imbaye

SiiferareQubin, haazen kedesita
Ya yalefewu gizei, besaQ beCHawota
Yeseranewu hulu, siiQer betizita
Min yiseman yihon, kemata yemata

WeTatu zengataye, dehna senbit, abebaye
Fiitei taTebelih, be’imbaye
WeTatu zengataye, dehna senbit, abebaye
Fiitei taTebelih, be’imbaye

Indelij babahugn, alQish alQish alegn
Kante meleyetu, mott meslo iyetayegn
Qalih Qaley yihun, endaniresassa
Affer eskiiCHanen, honen bedn ereissa?

WeTatu zengataye, dehna senbit, abebaye
Fiitei taTebelih, be’imbayeeee
WeTatu zengataye, dehna senbit, abebayeee
Fiitei taTebelih, be’imbayeeeee

WeTatu, weTatu, abebayee
Dehina senbit, abebayeeeee

Athidibign by Zeritu Kebede

Album: Zeritu

Listen below

Athidibign, yenei tewedaj
Ebakihin, atasTenagn dej
Athidibign, yenei ahndegna
Ebakihin, alhun bichegna

Libey le’leyla, yelewum bota
Bichayein alhon, tew yenei geyta

Athidibign, yenei mar sira
Ebakihin, hun kenei gara
Athidibign, yenei wub-kalem
Ebakihin, Qeldein aydelem
Read the rest of this entry »

Nur Batamnim by Abinet Agonafir, Zeritu Kebede & Jonny Ragga

(Unofficial title)

Listen below

[Abinet]
BitwedQ bitikefa, yeyazechih, beytih alem
Satasenabit, mesenabet, berass yelem
Mech mebteyn bileh, wedeh merTeh, meTahibat
Mebtih neuw bilalech, anten manor, mech Tebebat
Read the rest of this entry »

Zeritu Kebede Lyrics

Album: Zeritu [2005]
Song: Yenem Ayn Aytual


Andun liyadenew, andun liyamognew
K’andu befesesew, andun liyaresew

Lazenew sew menew
Biyakafelew, biyachachelew
Leterefew menew, beqah bilew
Yibqah bilew

Andu beztobet, sicheger memreT
Lelaw menem aTto, lay tach siraweT

Lazenew sew menew
Biyakafelew, biyachachelew
Leterefew menew, beqah bilew
Yibqah bilew

Lemenor siguagua, lemayet yefitun
Gen saywed yihedal, sayders megnotun
Lelaw tezegajto, siTebabeq qenun
Kermo yifetenal, eyaleme motun

Ohh men alefagn, melsu keTefagn
Esu ayisassat, hulu bemikniyat
Yenem ayn aytual, esu yaweraw
Seri aybelTim wey, ohh keteseraw

Serqo lebela, yibezaletal
Yetamenew aTto, yinkeratetal
Lemigebaw menew, bihonelet bisakalet
Yemiamtataw menew, bitayebet biqeTabet

BeTsnat sitagel, lilfa eskialfe eyale
Sayalfe’let yalfal endeteqaTele
Lelaw gen saytega, sayTer ende delaw
Tesmamtot yinoral ande qen saykefaw

Ohh men alefagn, melsu keTefagn
Esu ayisassat, hulu bemikniyat
Yenem ayn aytual, esu yaweraw
Seri belTim wey, ohh keterseraw

Yenem ayn aytual, yenem ayn aytual
Yenem ayn aytual, yenem ayn aytual
Yenem ayn aytual, yenem ayn aytual
Yenem ayn aytual, yenem ayn aytual

Lyrics submitted by Mehret

Seemesh by Zeritu Kebede

Album: Zeritu [2005]
Listen below

Qen’qen sira ayTefam, asro yemiyawulegn
Yemaya’stekizegn, yemayasasibegn
Seemesh gin alchilim, semayu siTequr
Dkin yilibignal, yasalefnew fiqir
Seemesh edekimalehu, yimeTal tizitah
Yemayde’bezizew, yemayalq nafqotih

Yenuro doob’doob, qen’qen yeyizegnal
Gin memshetu’ayqerim, manalew yilegnal
Seemesh ytamemal, melaw sewunete
Yemiwedewun seuw, anten bemaTate

Qen’qen seuw alaTa, yemiyaste’zazinegn
Yemihon kegoney, yemiaChewawutegn
Seemesh gin chigir neuw, sihon lebichaye
Tiz tilegnaleh, malqes neuw siraye
Seemesh edekimalehu, yimeTal tizitah
Yemaydebe’zizew, yemayalq nafqotih

Yenuro doob’doob, qen’qen yeyizegnal
Gin memshetu’ayqerim, manalew yilegnal
Seemesh ytamemal, melaw sewunete
Yemiwedewun seuw, anten bemaTate
Qen’qen esiqalehu, yaleh yimeslegnal
Seemesh gin iwnetu, yigeleTilignal
Seemesh ayy siqay, hodey yirebeshal
Hasabe’inen t’toh, wedante yinegudal

Min’aynet fiqir neuw, min’aynet mewaded
Begizei merazem, be’riqet yemayberd
Min’aynet fiqir neuw, min’aynet mewaded
Begizei merazem, be’riqet yemayberd
Min’aynet fiqir neuw, min’aynet mewaded
Begizei merazem, be’riqet yemayberd
Min’aynet fiqir neuw, min’aynet mewaded
Begizei merazem, be’riqet yemayberd

Repeat till it fades

Habte by Zeritu Kebede

Yemiwedew neger, hulu tederarbo

Besuni? techere, ahnd la’y tekibo

Dess yemil tsega neuw, esun mareg yerass

Beqifum masheleb, deretun menterass

Kenafiq tewedew, befiqir siqenu

Enjori simeslu, TafaCH yemibelu

Indeyt yasdesital, kessu gar meCHawet

Limeslegn alchalem, hilm enji iwnet

Seuw balew yikoral, beneym, besum habte

Yalegn geyT esu neuw, metaya kurate

Almaz enqu’aydelem, aysheT’ayileweT

Leney gin yetale, kesum yemibeliT

Betsegru mehakel, TaTocheyn mansher’sher

Beqeld, beChewata, befegegtaw mesker

Befiqir afizogn, aynun s’imele’ket

Yetsegem meselegn, yegebahugn genet

Befiqir, la’y fiqir, iyeChemamere

Habte tetre’frifo, belibey kebere

Yihey hulu desta, yihey hulu haseyt

Limeslegn alchalem, hilm inji iwnet

Seuw balew yikoral, beneym, besum habte

Yalegn geyT esu neuw, metaya kurate

Almaz enqu’aydelem, aysheT’ayileweT

Leney gin yetale, kesum yemibeliT

Fiqir yisTish bilo, maneuw yemereqegn

Yihin yemesele, mela’ik yegeTemegn

Habte, mewebiyaye, geyTe’m biyewalew

Fiqrey qirs honognal, eney iwedewalew

Seuw balew yikoral, beneym, besum habte

Yalegn geyT esu neuw, metaya kurate

Almaz enqu’aydelem, aysheT’ayileweT

Leney gin yetale, kesum yemibeliT

Seuw balew yikoral, beneym, besum habte

Yalegn geyT esu neuw, metaya kurate

Almaz enqu’aydelem, aysheT’ayileweT

Leney gin yetale, kesum yemibeliT

Repeat till it fades

Listen here

Zeritu Kebede Lyrics

Album: Zeritu [2005]
Song: Akal Lakal Feat. Abinet Agonafir


[Abinet & Zeritu]
Akal l’akal, agenagnen zareiss
Min tesemash, siQom fitesh eneiss
AlawQewim, min endemil enaeeei
Ewinet newey, libe meta weyinaeei
Akal l’akal, agenagnen zareiss
Min tesemash, siQom fitesh eneiss
AlawQewim, min endemil enaeeei
Ewinet newey, libe meta weyinaeei

[Abinet]
YagaTami neger
Dinget fitein sazor
Ayinaein alamenkum
Aleshim alalkum

[Zeritu]
Yasebkutim sayihon
Anten asQeyimeih
Endeit aynihin liyyy
Ewnetun debiQeih

[Zeritu & Abinet]
Tiru agaTami newu, zarei yagenagnen
Yetedafenewin, tizeta yasQagnen
Minim binileyay, bakal biniraraQ
Bizu tizeta alen, eriQo yamayireQ
Tiru agaTami newu, zarei yagenagnen
Yetedafenewin, tizeta yasQagnen
Minim binileyay, bakal biniraraQ
Bizu tizeta alen, eriQo yamayireQ

[Abinet & Zeritu]
Akal l’akal, agenagnen zareiss
Min tesemash, siQom fitesh eneiss
AlawQewim, min endemil enaeeei
Ewinet newey, libe meta weyinaeei
Akal l’akal, agenagnen zareiss
Min tesemash, siQom fitesh eneiss
AlawQewim, min endemil enaeeei
Ewinet newey, libe meta weyinaeei

[Abinet]
Min asQeyimeish newu
Negeriegn satferi
Kesew satiQoTriegn
Kefitognal sitQeri

[Zeritu]
BeTam eruru neh
LefiQir yemtesasa
Mikinyatei ayimechih
Anten lewoQesaaa

[Zeritu & Abinet]
Tiru agaTami newu, zarei yagenagnen
Yetedafenewin, tizeta yasQagnen
Minim binileyay, bakal biniraraQ
Bizu tizeta alen, eriQo yamayireQ
Tiru agaTami newu, zarei yagenagnen
Yetedafenewin, tizeta yasQagnen
Minim binileyay, bakal biniraraQ
Bizu tizeta alen, eriQo yamayireQ

Bizu sibal, banchi neger
Mels aTahu, lemenager
Nurowu zarei, ayimechim
Binegrih yeneinim

TebiQoshal, libei beitish
KemeTash, yegilei nesh
YiQir kalkegn, QiTateim newu
Zareim wedihalew

Bizu sibal, banchi neger
Mels aTahu, lemenager
Nurowu zarei, ayimechim
Binegrih yeneinim

TebiQoshal, libei beitish
KemeTash, yegilei nesh
YiQir kalkegn, QiTateim newu
Zareim wedihalew

Tiru agaTami newu, zarei yagenagnen
Yetedafenewin, tizeta yasQagnen
Minim binileyay, bakal biniraraQ
Bizu tizeta alen, eriQo yamayireQ
Tiru agaTami newu, zarei yagenagnen
Yetedafenewin, tizeta yasQagnen

Endaygelegn by Zeritu Kebede

Listen below

Wededkush yemilugn, leloch wondoch hula

Alitayish alugn, chirash kesu lela

Eney yemiwodew, mech beqitu yawqegn

Leney gin yalesu, sew yalem aymeslegn

Himem honebign, eyader tenabign

Lela beshita aydel, esu neuw yamemegn

Fikirun meshekem, akategn, kebedegn

Yahunis ferahugn, sikoy endaygelegn

Endaygelegn, endaygelegn, endaygelegn, linuribet

Endaygelegn, endaygelegn, endaygelegn, lemin limut

Yaweku yimesil, dibikun himemeyn

Gobgniw berekete, felagiw semonun

Tiyakewum beza, seuw hulu afatetegn

Minbiye limelis, eney min af alegn

Yimarish yilugnal, amen yimaregn

Ante lij fikirih, endayhed yizogn

Wust wustun tekatelku, arerkugn , debenkugn

Yezih seuwes fikir, sikerm endaygelegn

Endaygelegn, endaygelegn, endaygelegn, linuribet

Endaygelegn, endaygelegn, endaygelegn, lemin limut

Lemin endaygelegn, lemin limut

Endaygelegn, linuribet

Endaygelegn, almotibih

Endaygelegn, endatgelegn, endatgelegn

Endatgelegn, almotibih

Endatgelegn

Yene Konjo (Feat Zeritu) by Eyob Mekonnen

Album: Ende Kale

Listen below


[Zeritu]

Ketemegnehutim, kelibutim belay

Fikir aleh, behiwotey

Hulum anten bemagignetey

[Eyob]

Ketagelkuletin, KeTalkutim belay

Destegna negn, behiwotey

Hulum anchin bemagignetey

[Zeritu]

Yene konjo wub eko neh

Yetalak tibeb ti’eyibt

Yene konjo yemitamir

Liyu sira girum fitret

Wedihalehu mechem bihon

Ante lene neh liyou seuw

Wedihalehu zarem negem

Alewutihim beminim

yene konjo, yene konjo, yene konjo, yene konjo

[Eyob]

Kesua kaderekut

Kelibe’imnet belay

Ewunet ayehu, begna fikir

Anchin setegn, esu yikber

[Zeritu]

Ke…. kesemahut, kanebebkut belay

Selam aleh, begna fikir

Anten setegn, esu yikiber

[Eyob]

yene konjo, yenebse agar

Yewnet desta nat lakiyie

Yene konjo dink tamir

Amlaken mamesgegnaye

Wodeshalehu mechem bihon

Anchi lene nesh liyou sew

Wodishalehu zarem negem

Alewutishim beminim

yene konjo, yene konjo

[Eyob]

Yene konjo dink tamir

Amlaken mamesgegnaye

[Zeritu]

Wudehalehu mechem bihon

Ante lene neh liyou seuw

Wodihalehu zarem neger

Alewutihim beminim


Artists|አርቲስቶች